Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

De patologiska förändringarna vid KOL påverkar hela bronkialträdet:

  • Bronker
    • Kronisk inflammation med framför allt CD8+ T-celler och makrofager gör så att fler slemproducerande bägarceller bildas medan cilieceller börjar brytas ned. Ciliedestruktion ökar risken för infektion och inflammation.
    • Kronisk bronkit med ökat antal infektioner i luftrören och risk för bronkiektasier.
  • Bronkiolerbronkiolit leder så småningom till en förtjockning och stelhet i väggen (fibros), irreversibelt. Luftrören blir smalare och smalare vilket leder till obstruktion.
  • Alveoler – inflammationen bidrar till emfysem, nedbrytning av alveolvägg och kringliggande kärl. När alveolerna förstörs så minskar lungvolymen (FVC). Alveolerna får även en minskad elasticitet vilket resulterar i minskad förmåga att tömma lungan på luft vid utandning → FEV1 minskar kraftigt (mer än FVC).
Det krävs relativt stora förändringar med kraftigt nedsatt funktion innan symtom framkommer.

KOL-exacerbation

  • [KOL-patienter drabbas i varierad frekvens av sjukdomsförsämring med förvärrade symtom. Den främsta orsaken till en exacerbation är en viral eller bakteriell luftvägsinfektion men även hjärtsvikt, irritanter och bristande compliance kan bidra till en exacerbation.]
  • [De vanligaste patogenerna vid luftvägsinfektion hos KOL-patienter är:

Symtom och kliniska fynd

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342