Lungmedicin & allergologi > Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symtom och kliniska fynd

 • Asymtomatisk KOL – KOL kan vara asymtomatisk till dess att lungkapaciteten är < 75%. Därför viktigt att screena riskpatienter för tidig diagnos.
 • [Tidiga symtom:
  • Sputumproduktion
  • Långvarig hosta.]
 • Något senare:
  • Pip i bröstet
  • Sämre ork.
 • Ännu senare:
  • Dyspné – känns som att andas genom sugrör
  • Begränsad fysisk kapacitet
  • Tecken på hjärtinsufficiens.
 • Se även → exacerbation av KOL.
Syptombilden korrelerar med graden av nedsatt lungfunktion.

Klassifikation

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

KOL-exacerbation

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_/Kronisk_obstruktiv_lungsjukdom__KOL_ Filename: Symtom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 982 SectionId: ChapterGroupId: 342