Lungmedicin & allergologi > Lungcancer

Lungcancer

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

  • Rökstopp - Minskar risken för lungcancerutveckling och patienten bör därför sluta röka omedelbart
  • Kirurgisk operation - Framförallt vid icke-småcellig tumör lokaliserad till en lunga. Dock endast 25% av tumörerna som upptäcks tillräckligt tidigt för att vara operabla.
  • Strålbehandling - Används i botande syfte, ensamt eller tillsammans med cytostatika. Har även särskild betydelse vid tillfällen då det är olämpligt att operera, t ex vid dåligt allmäntillstånd. Kan även ges efter operation, om det är osäkert om kirurgin varit tillräcklig eller för att lindra symptom. Strålbehandling används även med gott resultat vid palliativt syftande behandling.
  • Cytostatika - Används för att lindra symptom och förhindra sjukdomsförsämring. Cytostatika är en accepterad rutinmetod vid alla former av avancerad lungcancer
  • Endobronkiell terapi - Vid misstanke om lungmalignitet skall man snarast skriva remiss till en lungspecialist för utredning
Endast 25% av patienterna med lungcancer är operabla vid diagnos
Kirurgi framförallt vid icke-småcellig tumörform. Småcellig lungcancer behandlas i regel med strålbehandling och cytostatika

Komplikationer

Paraneoplastiska syndrom

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Lungcancer/Lungcancer Filename: Behandling.html ChapterId: 983 SectionId: ChapterGroupId: 346