Lungmedicin & allergologi > Lungcancer

Lungcancer

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Paraneoplastiska syndrom

En neoplasi som tillverkar hormoner som ger kliniska effekter. Dessa syndrom upptäcks vid 1-10 % av fallen. Kan visa sig i form av produktion av:

 • [ADH som ger hyponatremi (vanligen till följd av småcellig cancer)]
 • [ACTH som ger Cushing syndrom (vanligen till följd av småcellig cancer)]
 • Parathormon som kan ge hyperkalcemi (vanligen till följd av skivepitelcancer)
 • Calcitonin – Hypokalcemi
 • Gonadotropiner som kan ge gynekomasti
 • Serotonin som kan ge carcinoid syndrom (vanligen till följd av bronkiella carcinoider)

Systemiska effekter

 • Periferal neuropatier
  • Lambert-Eatons myastena syndrom (LEMS)- Ovanlig autoimmun perifer neuropati som orsakas av att antikroppar stör frisättningen av acetylkolin i perifera nerver. Tillståndet kännetecknas av muskelsvaghet, autonom och kolinerg dysfunktion samt hyporeflexi. Ses framförallt vid småcellig lungcancer.
 • Dermatologiska förändringar
 • Acantosis nigricans
 • Hematologiska anomalier
 • Hypertrofisk pulmonär osteoartropati
 • Horners syndrom

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Lungcancer/Lungcancer Filename: Paraneoplastiska_syndrom.html ChapterId: 983 SectionId: ChapterGroupId: 346