Lungmedicin & allergologi > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Definitioner

 • [Apné – "Totalt" andningsuppehåll
  • Andningsuppehåll i 10 sekunder (lite godtyckligt)
  • Minst 80 % flödesreduktion jämfört med baslinjen
  • Associerad med arousal eller minst 3 % desaturation]
 • [Hypopné – Partiellt andningsuppehåll
  • Andningsuppehåll i 10 sekunder
  • Minst 50 %, max 80 % flödesreduktion jämfört med baslinjen
  • Associerad med arousal och/eller minst 3% desaturation]
 • [Apnéhypopnéindex (AHI)- Antalet apnéer och hypopnéer per timme
  • 5 – 15: Mild OSA
  • 15 – 30: Måttlig OSA
  • > 30: Kraftig OSA]
 • Oxygen desaturation index (ODI) - Antalet sänkningar av syremättnaden i blod under en viss nivå per sömntimme
 • Obstruktiv SömnApné (OSA) - Apnéer under sömn som orsakas av obstruktion (t.ex. tungan täpper till i halsen)
 • [Obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) - OSA med symptom, framförallt dagtrötthet]
 • Central SömnApné (CSA) - Beror på allvarlig central störning t.ex. stroke och opiater
  • Cheyne Stokes-andning – Andningsmönster som är relaterat till en stor stroke. Andningsuppehållen kan vara i tio sekunder till två minuter.
 • Arousal - Mikrouppvaknande som varar mellan 3-15 sekunder

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 2537