Lungmedicin & allergologi > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Anamnes

 • Fråga om nattliga symptom t.ex. snarkning, apnéer, arousals. Kan vara värt fråga om uppgifter från partner.
 • Dagliga symptom - Dagtrötthet, irritation, minnessvårigheter etc.
 • Läkemedel och andra sjukdomar

Status

 • BMI
 • Utred annan kardiovaskulär sjukdom (t.ex. blodtryck)
 • Inspektera svalg för att identifiera eventuell orsak till obstruktivitet]

Klinisk kemi

 • Hb - Ofta förhöjt
 • Tyroideaprover för att utesluta hypotyreos
 • Lipidstatus

Frågeformulär

 • Basic Nordic Sleep Questionnaire
 • Berlin Questionnaire
 • Epworth Sleepiness Scale (ESS) – Om man har mer än elva poäng måste man tänka efter

[Polysomnografi (specialistutredning)

 • Neurofysiologisk utredning som normalt sett utförs på sömnlaboratorium
 • Elektroder fästs på skalp, under ögonen och och under käkbenet för att mäta:
  • EEG
  • Muskeltonus (mäts även på benen)
  • Ögonrörelser
 • POX används för att värdera saturationen]
Diagnosen OSA kräver symptom och/eller kliniska fynd och objektiva fynd från t.ex. polysomnografi
Att mäta sömn är enkelt men att utvärdera är dyrt och tar tid

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 2537