Lungmedicin & allergologi > Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Sömnens effekt på andningen

  • Frekvensen går ner
  • Tidalvolymen går ner
  • Minutvolymen går ner
  • pO2 går ner
  • pCO2 går upp
  • Nasal- och faryngeal resistens ökar. Man hör ofta när någon har somnat pga att andningen förändras
Produktionen i kroppen minskar betydligt under sömn vilket gör att syrebehovet också minskar

Arousal, hypertoni och ateroskleros

  • OSA leder till tillfälliga hypoxier vilket triggar en autonom aktivering av sympatikus → Arousal och blodtryckshöjning.
  • Obehandlad sömnapné förekommer hos ca 30% av alla hypertoniker och behandling brukar resultera i bättre blodtryckskontroll och minskat behov av blodtrycksmedicin
  • Hypoxibelastningen påskyndar även utvecklingen av ateroskleros. Processen skiljer sig från KOL där det föreligger en kronisk hypoxi, vid OSA är det istället det upprepande mönstret med hypoxi, reoxygenering, hypoxi, reoxygenering osv som är skadlig

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Obstruktiv_somnapne__OSA_/Obstruktiv_somnapne__OSA_ Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1400 SectionId: ChapterGroupId: 2537