Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Nosokomial pneumoni

Översikt

Nosokomial pneumoni innebär att pneumonin har debuterat 48 timmar efter att en patient skrivits in på sjukhus eller inom 48 timmar efter utskrivning. Nosokomial pneumoni skiljer sig från samhällsförvärvad pneumoni med avseende på patient, etiologi (vanligare med Pseudomonas och S. aureus) och behandling. Patienter med nosokomial pneumoni som insjuknar på vanlig vårdavdelning inom fyra dagar från inkomsten, kan dock ofta behandlas enligt samma principer som gäller för patienter med samhällsförvärvad pneumoni.

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Nosokomial_pneumoni Filename: Oversikt.html ChapterId: 792 SectionId: ChapterGroupId: 37