Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Pneumoni är en vanlig infektion som kan drabba individer i alla åldrar, sjukdomen förekommer dock oftare hos den äldre delen av befolkningen. Incidensen är 2-4 % i åldersgruppen över 65 år och varje år drabbas 1 av 100 personer av en lunginflammation. Den vanligaste patogenen är pneumokocker som också är den viktigaste orsaken till allvarlig sjukdom och död. Vanliga symtom är hosta, dyspné, feber, nytillkommen uttalad trötthet och andningskorrelerad bröstsmärta. Pneumoni ska i princip alltid behandlas med antibiotika. Ett flertal virus samt andra bakterier än pneumokocker kan orsaka pneumoni och behandlingen styrs av allvarlighetsgrad, patientens ålder och övriga sjukdomar samt klinisk bild.

Film som förklarar pneumoni (15 min)

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 37