Lungmedicin & allergologi > Pneumoni

Pneumoni

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Symptombilden vid pneumoni är väldigt varierad dock finns det skillnader i sjukdomsförlopp mellan olika patogener vilket kan vara användbart i diagnostiken. Nedan beskrivs typisk symptombild för några olika patogener.

Pneumokocker

  • Hosta med gult eller grönt slem
  • Feber
  • Andningspåverkan – Dyspné
  • Rassel på lungorna och nedsatta andningsljud

Haemophilus influenzae

  • Långsamt tilltagande produktiv hosta
  • Huvudvärk
  • I vissa fall hepatit-bild
  • Rassel och rhonki
  • Sjukdomsförloppets allvarlighetsgrad beror till stor del på status på bakomliggande sjukdom som t.ex. KOL

Atypiska pneumonier

Pneumocystis jiroveci

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prevention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumoni/Pneumoni_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 791 SectionId: ChapterGroupId: 37