Lungmedicin & allergologi > Pneumothorax

Tensionspneumothorax

Översikt

Definitioner

  • [Tensionspneumothorax (övertryckspneumothorax / ventilpneumothorax) - Akut livshotande tillstånd där punktionshålet vid en pneumothorax fungerar som en back-ventil. Ventilen gör så att det vid varje andetag fylls på mer luft i lungsäcken (luft kommer in men inte ut). När luft fylls på i lungsäcken faller lungan ihop och mediastinum förskjuts mot motsatt sida. Det senare försämrar flödet till hjärtat vilket kan synas som halsvenstas och i värsta fall leder det till hjärtstopp. ]
  • Öppen pneumothorax - Förbindelse mellan bröstvägg och pleurarummet. Öppen förbindelse mellan lungsäck och bröstkorg. Luften kommer då utifrån istället för att läcka ut från lungan.
  • Se även → Spontanpneumothorax

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

Handläggning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Pneumothorax/Tensionspneumothorax Filename: Definitioner.html ChapterId: 1717 SectionId: ChapterGroupId: 344