Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Översikt

Pulmonell hypertension

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • PAH-specifika läkemedel i form av syntetiska prostacykliner, endotelinreceptorantagonist, samt PDEi.
  • Antikoagulantia som warfarin.
  • Transplantation som sista möjlighet.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Pulmonell_arteriell_hypertension__PAH_ Filename: Behandling.html ChapterId: 6103 SectionId: ChapterGroupId: 411