Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension (PAH)

Översikt

Pulmonell hypertension

Definitioner

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Symptomen är relativt ospecifika och kan även stämma in på andra sjukdomstillstånd. Utredningen syftar till att utesluta andra orsaker till pulmonell hypertension.

 • 6-minuters gångtest
 • EKG
  • Både vilo-EKG och arbets-EKG
  • På vilo-EKG ses ofta tecken på högerpåverkan med markerade P-vågor (p-pulmonale) högergrenblock och högerkammarhypertrofi.
  • Normalt EKG utesluter dock inte diagnosen
 • Ekokardiografi
  • Man undersöker framförallt höger kammare och förmak.
  • Kan ge misstanke om PAH men är inte tillräckligt för att ställa diagnos
 • Lungfunktionsutredning
 • Hjärtkateterisering
  • Man mäter då trycket
  • Med hjälp av denna undersökning kan man ställa diagnosen PAH

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Pulmonell_arteriell_hypertension__PAH_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 6103 SectionId: ChapterGroupId: 411