Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Respiratorisk insufficiens

Översikt

Definitioner

Ventilatoriska systemet

Störning av gasutbytet - V/Q-kvot

Hypoventilation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Generellt

 • Bekämpa hypoxi - Tänk dock på att den hypoxiska driven kan slås ut vid syrgasbehandling av patienter med kronisk respiratorisk insufficiens. Kan leda till koldioxidnarkos.
 • Bevaka/bekämpa hyperkapni
 • Behandla bakomliggande orsak

Hypoxi

 • Ge syrgas på mask eller grimma - Vid normalt BE tål patienten ofta relativt hög syrgaskoncentration medan andningen på patienter med hög BE i större utsträckning styrs av hypoxisk drive → Sikta på en saturation kring 88-90%.
 • [CPAP (Continuous positive airway pressure)] - Trycker in luft med konstant tryck, ungefär som en omvänd dammsugare. Trycket pressar tillbaka vätska som kan vara ansamlat i alveolerna (t.ex. vid hjärtsvikt). Vid CPAP vill man ha så högt tryck som möjligt samtidigt som patienten måste orka andas ut samma tryck som trycks in. Man börjar då oftast med 5 cm vatten och frågar patienten hur det går med andningen. Om det fungerar bra kan man höja tills patienten säger stopp. Om patienten inte orkar andas retineras koldioxid. Kan sättas med eller utan syrgas. BiPAP är som CPAP med där kan trycket vid utandning regleras.
  • [Kontraindikationer:
   • Pneumothorax (även misstanke om barotrauma)
   • Hypotoni/hypovolemi
   • Medvetandesänkning
   • Annan aspirationsrisk]
 • Invasiv ventilation
Ge syrgas vid hypoxi!
Tänk på att den hypoxiska driven kan slås ut vid syrgasbehandling av patienter med kronisk respiratorisk insufficiens. Kan leda till koldioxidnarkos.

Hyperkapni

 • [Sänk eventuell syrgasbehandling vid misstanke om nedsatt venitlationsrespons på CO2-stegring
 • Djupandning
 • Flaskblås/BA-tub – Principen är andning mot motstånd på utandningen för att hålla bronkerna öppna under en längre tid. Detta gör att mer koldioxid försvinner ut ur patienten innan bronkerna dynamiskt komprimeras.
 • Non invasiv ventilation NIV (”CPAP med TU”) – CPAP:en jobbar med en trycknivå medan NIV jobbar med två, kallas pga detta också för BiPAP (ett märke men används om alla NIV). Maskinen känner av andningsmönstret och ökar trycket vid inandning till det högre för att trycka in luft i patienten medan vid utandning sänks trycket till den lägre nivån för att patienten ska kunna andas ut men fortfarande mot ett motstånd. Kan sättas med eller utan syrgas,
 • Invasiv ventilation]
Hyperkapni behandlas främst med ökad ventilation

Kronisk hypoxi

 • Long Term Oxygen Treatment (LTOT) - Syrgasbehandling i hemmet
  • Indikationer:
   • KOL med pO2 < 7,4 kPa i vila dagtid. Rökfrihet är ett absolut krav pga brandfara
   • Lungfibros
   • Palliativa tillstånd
  • Målvärde: pO2 till > 8,0 kPa. > 16 h/dygn → minskad mortalitet

Farmakologisk behandling

 • Luftrörsvidgande (nebulisator) vid behov samt eventuellt teofyllamin och steroider (se även → behandling för Astma och KOL)
 • Furosemid (vätskedrivande) vid vätskeretention

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Respiratorisk_insufficiens Filename: Behandling.html ChapterId: 1721 SectionId: ChapterGroupId: 411