Lungmedicin & allergologi > Respiratorisk insufficiens & pulmonell hypertension

Respiratorisk insufficiens

Översikt

Definitioner

Ventilatoriska systemet

Störning av gasutbytet - V/Q-kvot

Hypoventilation

Symptom och kliniska fynd

  • [Patientens subjektiva känsla av andningspåverkan korrelerar dåligt med graden av respiratorisk insuficiens
  • Takykardi - Tecken på att andningen är arbetssam (energikrävande)
  • Hög andningsfrekvens
  • Växlande bröst och bukandning eller paradoxalandning (bröst och bukandning går åt olika håll) talar för utmattning
  • [Vätskerentention - Respiratorisk insufficiens, särskilt hyperkapni ger vätskeretention. Beror troligen på minskad glomerulär filtration till följd av minskat blodflöde/lokal vasokonstriktion i njurarna.]
  • Dyspné är ett vanligt symptom vid hjärtsvikt, övriga statusfynd kan då även vara:

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Lungmedicin_och_allergologi/Respiratorisk_insufficiens_och_pulmonell_hypertension/Respiratorisk_insufficiens Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1721 SectionId: ChapterGroupId: 411