Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Akut njurskada

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

  • Utlösande orsak leder till inflammation. Inflammatoriska celler rekryteras → igentäppning av kärl och fibrosbildning.

[NSAID-utlöst njurskada

  • Prostaglandiner, vilka syntetiseras av flera olika celltyper i njurmärgen, är mycket viktiga för att upprätthålla den intrarenala blodgenomströmningen. I synnerhet utövar de en kompensatorisk effekt mot den nedsatta njurcirkulationen och därmed hotande nedsättning av den glomerulära filtrationshastigheten, som uppträder vid alla former av systemisk vasokonstriktion såsom t ex vid aktiverat renin-angiotensin-aldosteron-system (RAAS) (t ex vid hjärtsvikt), ökad sympatikusaktivitet och dehydrering. NSAID hämmar enzymet cyklooxygenas (COX) och halten av prostaglandiner sjunker i njurmärgen. Vid sjukdomar/tillstånd med aktiverat RAAS kan detta utlösa en ibland uttalad njurfunktionsnedsättning.]

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Akut_njursvikt_och_kontrastmedelsnefropati/Akut_njurskada Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 934 SectionId: ChapterGroupId: 388