Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Akut njurskada

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

  • [Hypovolemi/hypotoni - Diarré, blödning, vätskebrist, kräkning
  • Diabetes
  • Nefrotoxiska läkemedel]
  • Sepsis
  • Anemi
  • Kronisk njur-, hjärt- lung- eller leversjukdom
  • Malignitet

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Akut_njursvikt_och_kontrastmedelsnefropati/Akut_njurskada Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 934 SectionId: ChapterGroupId: 388