Njurmedicin > Akut njursvikt och kontrastmedelsnefropati

Kontrastmedelsnefropati

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Diagnostik

Behandling

Profylax

  • [Hydrera innan undersökning - Viktigaste preventiva åtgärden!]
  • Om storkonsument av NSAID: sätt ut några dagar innan
  • Om GFR 30-60: reducera dosen av kontrastmedel
  • [Om metforminbehandling: sätt ut metformin samma dag som undersökningen, vänta 2 dagar och mät kreatinin innan återinsättande. Annars ökad risk för laktacidos p.g.a. nedsatt GFR]
  • Om tidigare allergisk reaktion: kortison och antihistamin innan, ev narkosberedskap

Överväg alternativ radiologisk undersökning

  • MR - Dock ej
  • [Även ultraljud med kontrast kan användas för undersökning av t.ex. bukorgan eftersom ultraljudskontrastmedel inte påverkar njurarna]

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Akut_njursvikt_och_kontrastmedelsnefropati/Kontrastmedelsnefropati Filename: Behandling.html ChapterId: 1329 SectionId: ChapterGroupId: 388