Njurmedicin > Glomerulonefriter

Glomerulonefriter

Översikt

Definieras som inflammation i njurarnas kapillärnystan som kan påvisas som depositioner av immunglobuliner och komplement med hjälp av immunhistokemi, till exempel immunfluoroscens.

Tillståndet kan ge upphov till ett flertal kliniska syndrom, såsom isolerad hematuri eller proteinuri, nefritiskt och nefrotiskt syndrom, samt akut och kronisk njursvikt. Glomerulonefrit är en av de vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt i Sverige. Finns i olika former med olika symtom, klinisk bild, prognos samt sekundära former/associerade tillstånd. Vanligaste orsaken globalt sett är malaria (pga kronisk infektion) och IgA-nefrit i västvärlden. Behandling utgörs av immunsuppression, som för majoriteten är avhängig den kliniska och morfologiska bilden.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Definierade typer av glomerulonefrit

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/Glomerulonefriter Filename: Oversikt.html ChapterId: 918 SectionId: ChapterGroupId: 389