Njurmedicin > Glomerulonefriter

IgA-nefrit

Översikt

IgA-nefrit är den vanligaste glomerulonefriten i världen. Den är vanligare i Asien än i Europa och framförallt vanligt bland unga män och tonåringar. Vid IgA-nefrit ses en deponering av IgA i ett granulärt mönster i mesangiet i glomerulus. Varför IgA ackumuleras är oklart. Hematuri föreligger oftast, den kan vara makro- eller mikroskopisk och accentueras vanligen efter infektioner. Albuminuri överstigande 0,2 g/l förekommer i ca 50% av fallen. En specifik behandling saknas. Noggrann blodtrycksbehandling bromsar förloppet. Patienter med initialt normal njurfunktion, normalt blodtryck och ingen albuminuri har vanligen god prognos, medan patienter med hypertoni ger en sämre prognos.

Bra film som förklarar IgA-nefrit (7:02 min)

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Glomerulonefriter/IgA-nefrit Filename: Oversikt.html ChapterId: 923 SectionId: ChapterGroupId: 389