Njurmedicin > Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uttalad risk för kardiovaskulära komplikationer som också är den vanligaste orsaken till död hos dialyspatienter och njurtransplanterade.

Behandlingsprinciperna skiljer sig inte vid kronisk njursvikt, men ska anpassas efter njurfunktion och eventuell dialysbehandling. Andra komplikationer:

  • Hjärtsvikt,
  • Anemi (brist på EPO)
  • Acidos (klarar inte att justera med bikarbonat)
  • Dålig kontroll av kalium, kalcium, fosfat
  • Sekundär hyperparatyroidos med osteoporos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Kronisk_njursjukdom/Kronisk_njursjukdom Filename: Komplikationer.html ChapterId: 941 SectionId: ChapterGroupId: 391