Njurmedicin > Kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Vid minskad njurfunktion / sjunkande GFR:

  • Ansamling av kvävehaltiga metaboliter → Uremisymptom
  • [Rubbningar i elektolyt, salt- och vätskebalans → Ödem]
    • Typiskt med hyperkalemi pga av minskad renal utsöndring av kalium
  • [Påverkan på njurens metabola funktioner → Ökad acidosrisk]
  • [Påverkan på endokrina funktioner →

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Kronisk_njursjukdom/Kronisk_njursjukdom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 941 SectionId: ChapterGroupId: 391