Njurmedicin > Njurartärstenos, nefroskleros och polycystisk njursjukdom

Njurartärstenos

Översikt

Njurartärstenos leder till minskad arteriell genomblödning i njuren, vilket aktiverar RAAS som ger natriumretention, vilket i sin tur ökar den extracellulära vätskan. Oftast krävs en >50% reduktion av njurartärens diameter för att ge en hemodynamisk signifikans. Renovaskulär hypertension innebär hypertoni orsakad av njurartärstenos. Renovaskulär hypertoni bör misstänkas vid blåsljud över njurartärerna, hypertoni hos unga kvinnor, försämring av tidigare välbehandlad hypertoni, oväntat stark blodtryckssänkande effekt av behandling, eller uttalad kreatininstegring vid påbörjad behandling med ACE-hämmare eller ARB.

Bra film som förklarar njurartärstenos (7:27 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurartarstenos__nefroskleros_och_polycystisk_njursjukdom/Njurartarstenos Filename: Oversikt.html ChapterId: 933 SectionId: ChapterGroupId: 392