Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Dialys

Översikt

[Dialysbehandling startar i regel när njurfunktionen har sjunkit till ca 5-10%]. Vid dialys renas blodet från uremiska toxiner, slaggprodukter samt överskott av elektrolyter, då njurarna har förlorat sin förmåga att rena blodet.[ Det finns två huvudsakliga dialysformer. Peritonealdialys samt hemodialys. Vid bägge formerna låter man slaggprodukterna passera till dialysvätskan från blodbanan via diffusion över ett semipermeabelt membran. Genom att skapa en tryckskillnad som är antingen hydrostatiskt eller osmotisk, kan även överskott av vätska avlägsnas med hjälp av dialys.]

Peritonealdialys

Hemodialys

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Dialys Filename: Oversikt.html ChapterId: 906 SectionId: ChapterGroupId: 394