Njurmedicin > Njurfunktion, njurmedicinsk utredning och dialys

Njurfunktion och njurmedicinsk utredning

Njurens anatomi och fysiologi

GFR

Utredning av njurar

Anamnes

 • Urinförändringar:
  • Missfärgning - Hematuri
  • Skummande urin - Tyder på proteinuri
  • Normala urinmängder - Njursvikt ger oftast ökad urinmängder (akut njursvikt kan även ge anuri)
 • Klåda?
 • Vadkramper?
 • Domningar?
 • Läkemedel
 • Svullnad:
 • Trötthet?
 • Smärta - Vid t.ex. pyelonefrit, njursten, vaskulit, akut interstitiell nefrit eller epidemisk nefropati ("sorkpest").

Provtagning

 • Hb - Vanligt med anemi vid njursjukdom, debut vanligt vid GFR runt 30
 • LPK - Bakomliggande infektion eller malignitet?
 • TPK - Om dialys är aktuellt är det viktigt att veta om patienten har blödningsrubbning
 • [Na, K, Krea, Urea, Ca, Fosfat och albumin - Krea och urea är mått på njursvikten. Krea kan påverkas av flera orsaker och urea är mer specifikt mått på njurfunktion.]
 • Fosfat - Vanligt med rubbningar i fosfatmetabolismen, fosfat stiger och kalcium sjunker → förhöjt PTH
 • Urat
 • P-glukos
 • SR, CRP
 • S-elfores - Används för att analysera proteinfördelningen i blodet. Används bl a för att diagnosticera myelom.
 • U-elfores - Beroende på vilka proteiner som påvisas i vilken mängd kan man få en hint om var skadan sitter:
  • Glomerulärt mönster- Större proteiner ska i normalfallet inte filtreras ut i glomeruli, gör de det ändå → Risk för glomerulär skada.
  • Tubulärt mönster - Små och lätta proteiner (LMW-proteiner) så som lätta kedjan av immunoglobuliner och vissa mikroglobuliner filteras ut men resorberas normalt sett av tubulära celler. Vid skada på njurtubuli brister reabsorptionen vilket gör att dessa proteiner utsöndras i urinen. Tubulärt mönster ses vid t.ex. ischemisk eller toxisk skada på tubuli.
  • Överproduktion - Vid överproduktion av lätta kedjor kan dessa hamna i urinen
 • Blodgas
 • [U- Albumin/kreatinin-kvot - Indikerar mängden proteinläckage. En förhöjd kvot är till exempel det tidigaste tecknet på njurskada hos patienter med diabetes som kan konstateras i rutinsjukvården.]

Urinsticka

Njurbiopsi

Njurmedicinska läkemedel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Njurfunktion__njurmedicinsk_utredning_och_dialys/Njurfunktion_och_njurmedicinsk_utredning Filename: Utredning_av_njurar.html ChapterId: 904 SectionId: ChapterGroupId: 394