Njurmedicin > Sorkfeber och HUS

Hemolytiskt Uremiskt Syndrom (HUS)

Översikt

Hemolytiskt uremiskt syndrom karaktäriseras av trombocytopeni, hemolys och akut njursvikt som beror på endotelcellskada.

Hos de flesta barn och en del vuxna uppstår HUS efter att patienten drabbats av en diarrésjukdom orsakad av E. coli av EHEC-typ. EHEC:s shiga-like toxin skadar troligen endotelcellerna i arteriolerna, vilket leder till trombocytaggregation som frigör vasokonstringerande faktorer. Konsumtionen av trombocyter leder till trombocytopeni. Obstruerade kapillärer och arterioler ger trombi, förstör erytrocyter, och ger den akuta njursvikten. HUS utvecklas ofta hastigt, 5-10 dagar efter att diarré börjat.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Sorkfeber_och_HUS/Hemolytiskt_Uremiskt_Syndrom__HUS_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 924 SectionId: ChapterGroupId: 399