Njurmedicin > Sorkfeber och HUS

Sorkfeber (Nefropathia epidemica)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • [Misstanke utifrån anamnes och symptombild
 • Typiska utredningsfynd
  • Högt CRP - Tidigt fynd
  • Högt kreatinin - Stiger något senare i sjukdomsförloppet
  • Trombocytopeni
  • Urinsticka: Hematuri]
 • Serologi - Påvisande av specifika IgM antikroppar
 • PCR – Endast i norra Sverige, t ex Umeå, eftersom det är så pass vanligt där

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Njurmedicin/Sorkfeber_och_HUS/Sorkfeber__Nefropathia_epidemica_ Filename: Diagnostik.html ChapterId: 910 SectionId: ChapterGroupId: 399