Reumatologi > PMR och temporalisarterit

Temporalisarterit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

[Blindhet - Inflammationen kan leda till ocklusion av blodkärl till synnerven och retina vilket kan resultera i övergående eller permanent synförlust. ]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/PMR_och_temporalisarterit/Temporalisarterit Filename: Komplikationer.html ChapterId: 859 SectionId: ChapterGroupId: 253