Reumatologi > Polymyosit och dermatomyosit

Polymyosit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Behandling handhas av reumatolog

  • [Inleds med högdos kortison]
  • Kompletteras med andra immunhämmande läkemedel (t.ex methotrexat)
  • Sjukgymnastik - Träning i lagom dos (får inte ge värk eller försämrad muskelfunktion)
  • Om lungengagemang ges ofta även cyklofosfamid
  • Uppföljning och monitorering genom att följa CK-prov t.ex. varannan vecka.

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Polymyosit_och_dermatomyosit/Polymyosit Filename: Behandling.html ChapterId: 705 SectionId: ChapterGroupId: 249