Reumatologi > Polymyosit och dermatomyosit

Polymyosit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

[Polymyosit ger nedsatt kraft och uthållighet symmetriskt i proximal muskulatur benen och armarna. Klassiskt är svårigheter att ställa upp saker i skåp och resa sig från en stol. Det kan dock även drabba andra muskelgrupper. Sjukdomen debuterar smygande, flera veckors symptom, jämfört med rhabdomyolys där insjuknande sker akut.

  • Långsamt progredierande muskelsvaghet i framförallt höftböjare, lår och axlar.
  • Muskelvärk (veckor till månader), mildare än vid PMR. Ses hos 25-50 %.
  • Lungorna kan drabbas av inflammation i bindväven, alveolit, som är en interstitiell lungsjukdom]

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Polymyosit_och_dermatomyosit/Polymyosit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 705 SectionId: ChapterGroupId: 249