Reumatologi > Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • Diagnosen bygger på klinik (fr.a. svullna leder), serologi (ACPA, RF) och eventuella röntgenfynd. Kriterier finns och är ett bra stöd i diagnostiken (se → ACR/EULAR).
 • Patienter med misstänkt reumatoid artrit skall remitteras till reumatolog. Patienter med svullnad i en led eller fler bör remitteras till reumatolog inom 6 veckor från symtomdebut. Patienterna diagnosticeras, behandlas och följs därefter via reumatologen.
Reumatoid artrit är först och främst en klinisk kriteriediagnos

Anamnes

 • Andra sjukdomar?
 • Hereditet?
 • Rökning?
 • En eller flera drabbade leder?
 • Vilka symptom från de drabbade lederna?
  • Smärta, svullnad, värmeökning, stelhet, deformiteter och/eller rörelseinskränkning?
 • Dygnsvariation?
  • Morgonstelhet? Hur lång tid tar det innan det försvinner?
 • Duration?
  • Om ledsymptomen varat i mer än 6 veckor stärker det misstanken om reumatisk sjukdom
 • Differentialdiagnoser: hudsymtom (psoriasis, SLE-utslag), ryggvärk av reumatisk typ (Spondartrit), närliggande infektioner (Reaktiv artrit, parvovirus B19), andra SLE-tecken tex solkänslighet (särskilt om kvinna i fertil ålder).

Status

 • Ledstatus - Undersök och palpera framförallt perifera leder och leta efter tecken på ledinflammation (svullnad, ömhet, värmeökning, rörelseinskränkning) och deformiteter (Se→ Ledstatus)
 • Rutinstatus: hjärta (pericardit?), lunga (ILS? pleurit?), blodtryck, lgl.
 • Hud (differentialdiagnoser: psoriasisartrit, SLE. Finns noduli?
 • Mun: sår (SLE), torrt (Sjögrens syndrom)

Klinisk kemi

 • SR och CRP - Är ofta förhöjda under ett skov men kan vara normala i tidigt skede.
 • LPK, TPK och Hb - Sekundäranemi kan föreligga
 • [Anti-CCP och RF - 30% av patientgruppen saknar RF eller Anti-CCP. Dock är en hög titer förknippad med sämre prognos. Anti-CCP + rökning ger mycket hög risk för RA.]
 • Kreatinin, U-sticka
 • Leverstatus
 • [Reumatoid faktor (RF)
  • Antikroppar riktade mot Fc-delen på IgG-antikroppar. Själva faktorn kan vara av olika typer, IgM, IgA och IgG.
  • Ca 70-80 % av alla RA-patienter är RF-positiva]
  • RF förekommer ibland även vid andra reumatiska systemsjukdomar såsom SLE och Sjögrens syndrom, dvs specificiteten är begränsad
 • [Citrullinantikroppar (ACPA)
  • Antikroppar mot cykliska citrullinerade peptider. Citrullinering sker på alla proteiner i kroppen]
  • [Högre specificitet för RA (specificitet 95 %) än reumatoid faktor (RF), liknande sensitivitet.]
  • Kopplad till sämre prognos. Man behöver inte utveckla artrit för att man har positivt ACPA.
  • Kan vara positiv långt innan artritdebut

Röntgen

 • Hand- och fotröntgen - Förändringar finns ibland redan vid diagnostillfället. Ofta först i händerna och fötternas leder. Ofta ses [usurer], som är ursparingar i ledbrosket, samt [periartikulära urkalkningar], minskade ledspringor och [sänkt ledbrosk].

Klassifikationskriterier: ACR/EULAR

För diagnosen definitiv RA krävs minst 6 poäng av 10.

Poäng
A. Ledengagemang
1 stor led 0
2-10 stora leder 1
1-3 små leder (med eller utan storledsengagemang) 2
4-10 små leder (med eller utan storledsengagemang) 3
>10 leder (minst 1 liten led) 5
B. Serologi
Negativ RF och negativ ACPA 0
Låg positiv RF eller låg positiv ACPA 2
Hög positiv RF eller hög positiv ACPA 3
C. Akutfasreaktion
Normal CRP och normal SR 0
Förhöjd CRP eller förhöjd SR 1
D. Duration av symtom
<6 veckor 0
≥ 6 veckor 1

Riskfaktorer för ledförstörelse

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatoid_artrit/Reumatoid_artrit Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1565 SectionId: ChapterGroupId: 246