Reumatologi > Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Riskfaktorer för ledförstörelse

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Beroende på hur aktiv sjukdomen är och hur tidigt bra behandling inleds. Viktigt att komma in med adekvat behandling tidigt i förloppet. Sämre om många engagerade leder, hög CRP, tidiga usurer, anti-CCP positiv och rökning.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatoid_artrit/Reumatoid_artrit Filename: Prognos.html ChapterId: 1565 SectionId: ChapterGroupId: 246