Reumatologi > Reumatoid artrit

Reumatoid artrit

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

[Symptomen kan variera mellan drabbade individer och vid olika tidpunkter för samma individer. Många drabbas av skov där symptomen blir tydligare.

  • Symmetriskt ledengagemang, oftast med smygande debut
  • Ledsymptomen utgörs vanligen av värk, ömhet, morgonstelhet och belastningssmärtor samt svullnad i en eller flera leder. Vid långt gången obehandlad reumatoid artrit uppstår grava felställningar.
  • Främst drabbas tårnas grundleder och fingrarnas grundleder och mellanleder, distala fingerlederna drabbas däremot väldigt sällan.
  • Allmän sjukdomskänsla samt trötthet är vanliga fynd]

Extraartikulära manifestationer

Diagnostik

Riskfaktorer för ledförstörelse

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Reumatoid_artrit/Reumatoid_artrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1565 SectionId: ChapterGroupId: 246