Reumatologi > Septisk artrit och gikt

Septisk artrit

Översikt

Definitioner

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Snabbt insättande värk, svullnad och rodnad i enstaka led (oftast knä, höft, fot eller axel)
  • Feber/frossa - Patienter med septisk artrit kan i vissa fall ha måttlig feber som enda symtom
  • Påverkat AT
  • Vilovärk och rörelsesmärta
  • Rörelseinskränkning]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Septisk_artrit_och_gikt/Septisk_artrit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 785 SectionId: ChapterGroupId: 251