Reumatologi > Spondylartriter

Ankyloserande spondylit (Mb Bechterew)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Livsstilsåtgärder

  • Rökstopp
  • Sjukgymnastik (ofta hård) - Viktigaste behandlingen för att upprätthålla funktionalitet. Dessa patienter upplever ofta mycket god symptomlindring av hård träning (till skillnad mot många andra smärttilstånd i ryggen).
  • Dietist

Farmakologisk behandling

  • NSAID för symptomlindring. Effekt utvärderas tidigast efter 14 dagar.
  • Sulfasalazin eller Methotrexate kan användas vid perifera artriter eller vid otillräcklig effet av NSAID
  • Tillägg med TNF-hämmare kan ges vid hög sjukdomsaktivitet och dålig respons på övriga läkemedel. Även andra biologiska preparat finns numer
  • Lokala steroidinjektioner ges vid entesiter, tenosynoviter, tendiniter och artriter

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Reumatologi/Spondylartriter/Ankyloserande_spondylit__Mb_Bechterew_ Filename: Behandling.html ChapterId: 775 SectionId: ChapterGroupId: 250