Audiologi > Hörselutredning

Hörselundersökningar

Stämgaffel

Webers test

  • Utförande: Slå på stämgaffeln och håll den på patientens panna, alternativt mitt uppe på skalpen. I normalfallet ska patienten förlägga ljudet till mitt i huvudet. Vid hörselnedsättning och patienten förlägger ljudet i det bäst hörande örat så rör det sig om en sensorineural skada. Förläggs ljudet istället till det sämst hörande örat talar det för ledningshinder.
  • Indikationer: Snabbt test om hörselnedsättning och/eller vilken typ av hörselnedsättning.
  • Komplikationer: Inte så effektivt och testar endast en frekvens. Används i akuta fall eller om audiometri inte är tillgängligt.

Rinnes test

  • Utförande: Slå på stämgaffeln och håll den mot patientens processus mastoideus tills tonen upphör. Flytta den då framför örat. I normalfallet ska då tonen höras igen, testet är positivt, det normala är alltså att testet är positivt. Negativt test innebär att patienten inte hör luftledningen och det tyder på ledningshinder.
  • Indikationer: Snabbt test för att hitta ledningshinder
  • Komplikationer: Inte så effektivt och testar endast en frekvens.

Filmer

Tonaudiometri

Talaudiometri

Stapediusreflexmätning

Tympanometri

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Horselutredning/Horselundersokningar Filename: Stamgaffel.html ChapterId: 1434 SectionId: ChapterGroupId: 36880