Audiologi > Hörselutredning

Hörselundersökningar

Stämgaffel

Tonaudiometri

Talaudiometri

Stapediusreflexmätning

Utförande: Ena örat stimuleras med ett starkt ljud → stapediusreflexen (n. stapedius från n. facialis) aktiveras bilateralt och ljudöverföringen minskar. Detta kan mätas m.h.a. bärton och mikrofon i samma eller kontralaterala örat. Reflexen aktiveras normalt runt 70-90 dB, värden över 95 dB är patologiska.

  • Vid skada i mellanörat kan ingen reflex registreras i det aktuella örat
  • Förhöjda reflextrösklar vid stimulering i ett öra med ledningshinder om det andra örat är friskt
  • Kokleär skada påverkar inte trösklarna så mycket medan de är mycket höga vid retrokokleära förändringar

[Indikationer: Nivådiagnostik av facialispares]

Tympanometri

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Horselutredning/Horselundersokningar Filename: Stapediusreflexmatning.html ChapterId: 1434 SectionId: ChapterGroupId: 36880