Audiologi > Hörselutredning

Hörselundersökningar

Stämgaffel

Tonaudiometri

Definition

Undersökning för att identifiera hörseltröskeln för toner av olika frekvens.

Utförande

[Patienten sitter i ett väl ljuddämpat rum med hörlurar. Sinustoner i varierande frekvens och styrka spelas upp i vardera örat och patienten trycker på en knapp när hen uppfattar tonen. För att få en godkänd nivå ska patienten trycka 3 gånger för varje frekvens och styrka.]
Man kan även mäta benledning på liknande sätt, då fästs en liten vibrator bakom örat. Ofta behöver man då maskera andra örat, d.v.s. skicka in brus, annars skulle patienten reagera på ljudet i detta öra istället.​​​​​​​

Tolkning

Luftbengap = skillnaden mellan luftledning och benledning. Om luftbengapet > 10 dB sägs det vara signifikant.
0 dB räknas som normal hörtröskel.
[Hörselnedsättningen kan sammanfattas i en enstaka siffra, t.ex. TMV1,3,6 = 12 dB (medelvärde vid 1, 3, 6 kHz)
20 – 40 dB: lätt hörselnedsättning
40 – 70 dB: måttlig hörselnedsättning
70 – 90 dB: svår hörselnedsättning
> 90 dB: grav hörselnedsättning]

Indikationer

  • Misstänkt hörselnedsättning, kvantifiering av hörselnedsättning m.m.

Komplikationer

  • Kräver audionom, tyst rum, en del utrustning och medverkande patient. Tar några minuter att genomföra.

Talaudiometri

Stapediusreflexmätning

Tympanometri

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Horselutredning/Horselundersokningar Filename: Tonaudiometri.html ChapterId: 1434 SectionId: ChapterGroupId: 36880