Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Sudden deafness (plötslig idiopatisk hörselnedsättning)

Översikt

Etiologi

  • Okänt men ledande hypoteser talar för att det kan vara virusorsakat (t.ex. herpes zoster) alternativt mikroembolier i små blodkärl

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Sudden_deafness__plotslig_idiopatisk_horselnedsattning_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 1430 SectionId: ChapterGroupId: 36885