Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Sudden deafness (plötslig idiopatisk hörselnedsättning)

Översikt

Sudden deafness innebär plötslig hörselnedsättning eller dövhet. Ofta förekommer en samtidig fyllnadskänsla i örat samt eventuell ensidig tinnitus. Orsaken till sjukdomen är okänd. Trumhinnorna är normala. Weber lateraliseras till den friska sidan som ett uttryck för att skadan är neurogen. Vid sudden deafness kan ett eventuellt behandlingsförsök med steroider bli aktuellt. Kan annars läka spontant.

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Sudden_deafness__plotslig_idiopatisk_horselnedsattning_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1430 SectionId: ChapterGroupId: 36885