Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)

Översikt

Akustikusneurinom är en benign tumör som oftast startar i nedre vestibularisnerven. Tumören ger sällan eller aldrig upphov till svår yrsel eftersom det växer så långsamt att en adaptation hinner ske. Det som framför annat utmärker dessa tumörer är en ensidig, neurogen hörselnedsättning. Den kaloriska reaktionen är nedsatt eller utsläckt på den sjuka sidan. Alla fall av nyupptäckt ensidig, neurogen hörselnedsättning ska utredas radiologiskt för uteslutande av akustikusneurinom. Behandlas med expektans eller kirurgi.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Vestibulart_schwannom__akustikusneurinom_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1429 SectionId: ChapterGroupId: 36885