Audiologi > Sensorineural hörselnedsättning

Vestibulärt schwannom (akustikusneurinom)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • [Långsamt progredierande ensidig sensorineural hörselnedsättning
  • Övergående ostadighetskänsla
  • Ensidig tinnitus ]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Audiologi/Sensorineural_horselnedsattning/Vestibulart_schwannom__akustikusneurinom_ Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1429 SectionId: ChapterGroupId: 36885