Esofagus > Akuta tillstånd (esofagus)

Främmande kropp och frätande medel i esofagus

Översikt

Etiologi

Riskfaktorer

  • Tandprotes - Patienten har då svårt att avgöra tuggans storlek och temperatur på grund av att protesen täcker gommen
  • Esofagusförträngning
  • Funktionell störning av esofagus

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Frätande medel

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Akuta_tillstand__esofagus_/Frammande_kropp_och_fratande_medel_i_esofagus Filename: Riskfaktorer.html ChapterId: 1417 SectionId: ChapterGroupId: 37531