Esofagus > Dysfagi

Barretts esofagus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: ca 1-3% av befolkningen över 60 års ålder

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Barretts_esofagus Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 988 SectionId: ChapterGroupId: 37532