Esofagus > Dysfagi

Dysfagi

Översikt

[Dysfagi innebär oförmåga att svälja ned en tugga.] Tillståndet är vanligt, resurskrävande för sjukvården och orsakar stort lidande för patienten. 40% av patienterna med dysfagi får felaktigt diagnosen "psykiska besvär" och 60% upplever att de inte får ett respektfullt bemötande av läkare.

Över hälften av patienterna har nedsatt arbetsförmåga och blir begränsade i vardagen (t.ex. avstår från att äta med andra). Den bakomliggande orsaken till dysfagi kan variera mellan motoriska störningar, olika typer av lumeninskränkande processer, neurologiska sjukdomar eller inflammatoriska processer. Nydebuterad dysfagi är ett alarmsymptom som ska utredas!

Vidare utredningar beror på misstänkt orsak. Med rätt anamnes finns det möjlighet att lokalisera om det föreligger en oral, faryngeal eller esofageal dysfagi.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Sväljningsfysiologi

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Dysfagi Filename: Oversikt.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 37532