Esofagus > Dysfagi

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Definitioner

  • Reflux - Förekomst av magsäcksinnehåll i esofagus. Sker asymptomatiskt hos alla individer dagligen.
  • Sekundär reflux - Del av ulcussjukdom eller funktionell dyspepsi. Sekundär reflux beror således inte på en bristande förmåga att sluta tätt mellan magsäck och esofagus.
  • GERD - Reflux till följd av bristande förmåga att sluta tätt mellan magsäck och esofagus (hiatusbråck). För att refluxproblematiken ska räknas som GERD krävs 1-2 refluxtillfällen per vecka, symptom och retad slemhinna, alternativt refluxorsakade komplikationer så som t.ex. Barretts esofagus, esofagit eller esofagusstriktur.
Viktigt att skilja GERD från sekundär reflux. Vid GERD föreligger en bristande förmåga att sluta tätt mellan magsäck och matstrupe. Sekundär reflux är istället en del av ulcussjukdom eller funktionell dyspepsi.

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Definitioner.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 37532