Esofagus > Dysfagi

Gastroesofageal Refluxsjukdom (GERD)

Översikt

Alla får med jämna mellanrum upp magsäcksinnehåll i esofagus. Detta kallas reflux och sker ofta asymptomatiskt. När en individ drabbas av komplikationer till följd av frekventa refluxbesvär kallas det gastroesofageal refluxsjukdom. Det är viktigt att kunna skilja GERD från sekundär reflux. [GERD orsakas av en bristande förmåga att sluta tätt mellan magsäck och matstrupe. Sekundär reflux är istället en del av ulcussjukdom eller funktionell dyspepsi. ]När magsäcksinnehåll hamnar i esofagus kan det reta slemhinnan och på sikt orsaka komplikationer så som esofagit eller Barretts esofagus.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Dysfagi/Gastroesofageal_Refluxsjukdom__GERD_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 960 SectionId: ChapterGroupId: 37532