Esofagus > Esofaguscancer

Esofaguscancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Åttonde vanligaste cancerformen i världen.
  • [I världen är skivepitelcancer vanligast. I Sverige är adenocarcinom vanligast sedan 1980-talet.]
  • [Incidens: 7/100 000/år] i Sverige.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Esofagus/Esofaguscancer/Esofaguscancer Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 955 SectionId: ChapterGroupId: 37536