Huvud/Hals trauma > Ansiktsfrakturer och käkluxation

Ansiktsfrakturer och käkluxation

Mellanansiktsfrakturer

Mandibelfraktur

Zygomatikomaxillära frakturer

Orbitabottenfraktur (blow-out fraktur)

Definitioner

 • Orbitabottenfraktur - Fraktur i något av de benen som bygger upp orbitagolvet
 • Blow-out fraktur - Isolerad skada av orbitagolvet. Typ av zygomatikomaxillär fraktur.
 • [Trapdoor fraktur (white-eyed blow out fracture) - Variant av blow-out fraktur som framförallt drabbar barn och ungdomar som inte är färdigvuxna. Skelettet öppnar sig som en fallucka (typ greenstick fraktur) vilket gör att mjukdelar kläms fast.] Tillståndet är svårdiagnosticerat och CT-fynd är inte alltid uppenbara. Viktigt att ha diagnosen i bakhuvudet vid ögontrauma på ung individ som har symptom med smärtpåverkan, illamående, kräkning (eventuellt även bradykardi). Om tillståndet inte opereras kan tillståndet leda till permanent diplopi. White-eyed syftar till att dessa patienter ofta saknar periorbitalt hematom.

Etiologi

 • Ofta efter misshandel

Symptom och kliniska fynd

 • [Diplopi (dubbelseende) - På grund av påverkan på ögonrörelserna uppstår dubbelseende, speciellt vid blickriktning uppåt (m. rectus inferior)
 • Palperbart frakturhak i orbitakanten
 • Sensibilitetsnedsättning på kinden (n.infraorbitalis)
 • Periorbitalt hematom - Ofta finns en blodutgjutning i ögat och omkring ögat men synen är inte påtagligt påverkad.
 • Endoftalmus (ibland) - Insjunket öga]

Diagnostik

 • [Visus och ögonrörelser - Fråga om dubbelseende och kontrollera så att visus inte är påverkat. Undersök även ögats motilitet.
 • Sensiblitet i ansikte (nervskada)
 • CT-orbita]

Handläggning

 • [Ska bedömas av ÖNH-specialist
 • Kirurgi inom 1-2 veckor (barn tidigare) vid inskränkt motilitet och/eller endoftalmus eftersom det tyder på att m. rectus inferior fastnat i frakturen
 • Vid svår smärta, kontakta jourhavande ÖNH-läkare]
Kirurgi vid dislocerad fraktur med motilitetsstörning!

Käkluxation

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation Filename: Orbitabottenfraktur__blow-out_fraktur_.html ChapterId: 1547 SectionId: ChapterGroupId: 37540