Huvud/Hals trauma > Ansiktsfrakturer och käkluxation

Näsfraktur

Översikt

Näsfrakturen är den vanligaste av alla ansiktsfrakturer. Diagnosen ställs kliniskt. Röntgen har endast ett begränsat värde i diagnostiken av näsfrakturer. Bedöm funktion och utseende. Kan patienten andas med sin näsa (efter rensugning), föreligger septumhematom, patologisk rörlighet och/eller felställning? Om näsan är så svullen att det är svårt att bedöma graden av felställning går det bra att vänta några dagar med bedömningen. Reponering kan ske i lokalanestesi eller narkos. Ta tillbaka patienten några dagar efter reponering för att bedöma resultatet. Ett nytt reponeringsförsök kan göras upp till 10 dagar efter traumat. Ett andra försök bör dock utföras av ÖNH-specialist. Septumhematom är en komplikation till nästrauma som inte får förbises eftersom den obehandlad kan leda till destruktion av septumbrosket, med sadelnäsa som följd. Tillståndet kännetecknas av nästäppa och ofta ömhet av näsan.

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Septumhematom

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Joels_ONH/Huvud_Hals_trauma/Ansiktsfrakturer_och_kakluxation/Nasfraktur Filename: Oversikt.html ChapterId: 1546 SectionId: ChapterGroupId: 37540